MATY I PODKŁADY

Poliestrowa włóknina pod parkiet. Redukuje naprężenia ścinające pod klejonymi podłogami drewnianymi spowodowane naturalną pracą drewna. Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Mata  powinna być stosowana przy klejeniu parkietu deskowego lub parkietu tradycyjnego na podłożach o niewystraczająco odpornych na działanie sił ścinających. Redukuje naprężenia powstałe podczas zmian wilgotności przyklejonych podłóg drewnianych. Zapewnia większe bezpieczeństwo podczas klejenia parkietu na trudnych i niewystarczająco silnych lub problematycznych podłożach np.

  • jastrychach o zbyt niskiej odporności na siły ścinające
  • podłożach niejednorodnych
  • starych podłożach z silnie związanymi resztkami klejów
  • podłożach z płyt wiórowych itp.

 

1